Vandanalyser

Analyse af vores drikkevand

Drikkevandsprøver til analyse udtages et tilfældigt sted på ledningsnettet. Prøverne udtages og analyseres af "R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium", som er DANAK akkreditieret.Analyseresultaterne tilsendes embedslægen og kommunnen som er tilsynsførende og påtaleberettigede myndigheder.

Interesse for bedømmelsen af vores drikkevand.Se i øvrigt en kort forklaring på de forskellige analyseparametre her

2020:
Dons lab 14.12.2020 - Vandværket
Dons lab 20.10.2020 - Vandværket
Dons lab 15.04.2020 - Vandværket
Strandplanaden_110_2020-02-18_Analyserapport_20200225-009
Strandplanaden_110_2020-02-18_Analyserapport_20200225-010
Donslab_22. november 2019 - Vandværket

2019:
Analyserapport_Strandesplanaden-110_2019-08-09

2018:
Rosendalsvej_8_2018-06-14_Analyserapport_20180711-017
Rosendalsvej_8_2018-06-14_Analyserapport_20180711-018
Vandværk_Egholmvej_3_2018-10-26_Analyserapport_20181107-001

2017:
02-02-2017
Strandesplanade-110_11-05-2017
Egholmvej-4_11-05-2017
Driftskontrol 25 august 2017
Analyserapport begrænset kontrol 9 august 2017
Udv._hane_Rosendalsvej_8_2017-11-08
Vandværk_2017-11-08_Analyserapport


2016:
22-12-2016
09-11-2016
30-08-2016