Nyhedsbrev maj 2020

Kære andelshaver, vi håber du er tryg og rask.

Opdatering på vores demokratiske, administrative og driftsmæssige situation i vort vandværk.

Generalforsamling:
COVID19 betyder at vi udskyder vores generalforsamling med henvisning til myndighedernes forsamlingsforbud. Således fortsætter vi arbejdet indtil en GF kan forsamles og beslutte sig for hvordan den næste bestyrelses skal sammensættes. Realistisk set vil dette betyde en generalforsamling i september. Vi havde håbet at dette kunne lade sig gøre men vil ikke løbe nogen risiko! Vi følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Møde omkring indstilling til blødt vand:
En arbejdsgruppe har lavet deres oplæg til bestyrelsen. Dog har vi ikke kunne mødes og få en grundig drøftelse inden indkaldelse til møde for alle andelshavere. Derfor skyder vi ligeledes dette til et forsamlingsforbud ophæves. Vi har lovet at afholde et sådant møde før en generalforsamling og vil arbejde på dette.

Administrativt:
Vores administration og bestyrelsen arbejder fortsat. Det betyder at alle der har brug for godkendelser og behandling af administrative processer om målerbrønde, ledningsarbejder, byggesagsbehandling og øvrige procedurer fortsat kan få disse igennem. Kasseren, formanden og et 3. bestyrelsesmedlem varetager disse ting for at sikre så smidig en proces som muligt. Således betales der regninger og sikres den administrative kontakt til relevante myndigheder og laboratorier samt samarbejdspartnere. Alle bestyrelsesmedlemmer er i øvrigt opdateret med viden omkring vores drift således der kan overlappes på skift.
Telefonisk har vi udvidet vores åbningstid til daglig fra 9.00 – 15.00 på hverdage. Her kan man få afklaret spørgsmål til opkrævninger og andre administrative ting der ikke kræver bestyrelsens godkendelse.

Driftsmæssigt:
Vandværket er stadig under tilsyn på driften der sikrer andelshavere rent vand. Vi er i tæt dialog med de udførende folk og løser de ting vi skal jævnfør lovgivningen.
Ligeledes udfører vi ledningsarbejder og vedligehold som ”næsten” normalt. Ligesom vi aktivt går ud til andelshavere og tilser de spørgsmål der måtte være vedr. fysiske installationer. Herunder letbanen som nærmer sig Vallensbæk samt fornyelse af ledninger på Nordfeldvej og Liselundsvej.
Disse opgaver varetages af formand og et bestyrelsesmedlem samt koordineres tæt med administrationen da mail og forespørgsler kommer ind til vandværket denne vej. Vagttelefonen kan man ringe til via hovednummeret ligesom vi holder øje med de sociale medier hvor nogle andelshavere også er stiller spørgsmål til vandværket.

Øvrige:
Husk at du på vores hjemmeside www.vsvf.dk kan koble dig på vores sms-service der varsler vedr. ledningsbrud. Ikke alle andelshavere er på denne service endnu. Så ind og meld dig til!

Med venlig hilsen
René Sievers, Finn Carlsen, Susanne Meldgaard, Hassan Hegazy & Jens Dahmani

Comments are closed.