Planlagte arbejder med tjek af hovedstophaner, udskiftning af almindelige stophaner samt etablering af målerbrønde

Kære andelshaver
Hovedstophaner tjekkes/udskiftes:
I det næste halve år vil der blive fortaget tjek af hovedstophaner. Det er de stophaner der kan lukke ned for hele boligområder ved store ledningsbrud eller lækager.
Årsagen er at vi har konstateret at nogle hovedstophaner er meget gamle og slet ikke virker efter hensigten.
Ved tjek af disse hovedstophaner kan det ske at nogle går i stykker fordi de er rustne og dermed knækker.
Det kan betyde at de skal skiftes enten med det samme eller også efter nærmere planlagt dato.
Etablering af målerbrønde inden for skel hos den enkelte husejer:
Ved konstatering af defekt gammel stophane skal der hvis dette er indenfor skel etableres en ny målerbrønd.
Derfor skal der lukkes ned for vandet for hele vejen.
Vi kan ofte gøre dette arbejde på under 15 minutter med et begrænset udfald i vandforsyningen i få minutter som følge.
Udskiftning af almindelige stophaner udenfor skel:
Når en stophane uden for skel ikke virker skifter vandværket denne til en ny stophane.
Her har vi fået anmeldelser af flere forbrugere som har dette problem.
Udskiftningerne vil ske i takt med nødvendigheden da man ofte kan nøjes med at lukke for vandet inde i sin bolig via balofix eller lignende anordning.
Fælles for ovenstående:
Uanset hvad vil vi fra vandværkets side forsøge at begrænse tiden uden vand mest muligt!
Lad venligst vores arbejdsfolk være i fred da I forstyrrer dem i deres arbejde. Der er tydeligt skiltet hver gang og de knokler fra de kommer til de er færdige!
Resultatet sidst vi havde ledningsbrud var at vi var uden vand i 15 minutter længere end hvis de havde fået arbejdsro.
Så orienter Jer venligst her på siden løbende eller på Vallensbæk Portalen. Og del gerne informationen med din nabo.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
VSVF

Comments are closed.