Takstblad

Takstblad 2021

( * markerede beløb er uden moms) ekskl. moms incl. moms
     
A. Optagelse af andelshavere    
1. Andelsbidrag 7.600 kr. 9.500 kr.
     
B. Anlægsbidrag pr. bolig / lejemål    
1. Tilslutningsafgift ved udlejning / ejerlejligheder 2.400 kr. 3.000 kr.
2. Anlæg af hovedledninger efter regning + 5%  
3. Anlæg af forsyningsledninger efter regning + 5%  
4. Anlæg af stik- og jordledninger samt målerbrønde (evt. stophane) efter regning + 5%  
5. Evt. deklarationer efter regning  
Jordledning inden for skel anlægges, ejes og vedligeholdes af andelshaver.    
     
C. Driftsbidrag    
1. Vandafgift pr. m3 for andelshavere 9,75 kr. 12,19 kr.
2. Bolig-/erhvervsafgift pr. bolig / lejemål 480 kr. 600 kr.
3. Vandafgift pr. m3 for ikke-andelshavere 12,75 kr. 15,94 kr.
4. Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 indtil ½ 2021 6,18 kr. 7,73 kr.
                                                              resten af 2021 6,37 kr. 7,96 kr.

D. Gebyrer
   
1. Ejerskifte- og udlejningsgebyr 500 kr. 625 kr.
2. Genoplukningsgebyr efter lukning p.g.a. restance (se note) 500 kr. 625 kr.
3. Gebyr for 1. Rykkerskrivelse 100 kr.  
4. Gebyr for 2. Rykkerskrivelse 100 kr.  
5. Gebyr for måleraflæsning ved VSV's foranstaltning p.g.a. manglende selvaflæsning eller fejlindberetning samt
gebyr for manglende overholdelse af varslet aftale i forbindelse med målerudskiftning (momsfrit)
360 kr.  
6. Byggevandsgebyr 500 kr. 625 kr.
7. Søgning i offentlige registre 360 kr. 450 kr.
8. Rente ved overskreden betalingsfrist Morarente efter Nationalbankens regler  
9. Særafgift ved vandspild (vedtægternes § 10) 1.000 kr. 1.250 kr.
10. Syn af regn- og genbrugsvandsinstallationer 500 kr. 625 kr.
11. Søgning og frilægning af stophaner faktureres efter medgået tid  
12. Forespørgsel fra advokater og ejendomsmæglere samt for fremsendelse af ekstra kopier- forudbetales 360 kr. 450 kr.
     
Om straffebestemmelserne i øvrigt henvises til regulativets § 19.    
     
Ovenstående driftsbidrag er godkendt af Kommunalbestyrelsen for Vallensbæk Kommune.